پرتال مدیریت کارکنان و پروژه ها(Time sheet)

سیستم تایم شیت چیست؟

در سازمان‌های چابک نحوه‌ی صرف وقت افراد در پروژه‌های مختلف برای تصمیم‌گیری مدیران اهمیت دارد چراکه اغلب شرکت‌ها دارای پروژه‌های متعدد و منابع و نیروی انسانی محدود هستند و به همین خاطر نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و کارهای در جریان از دغدغه های اصلی مدیران محسوب می گردد .

استفاده از یک سیستم تایم شیت (Time Sheet) موجب می گردد مدیران واحدهای مختلف یک شرکت بتوانند در مورد مدیریت زمان و تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد پرسنل و میزان پیشرفت به سوی اهداف سازمان، اطلاعات و گزارشات دقیق و بلحظه دریافت نمایند که موجب افزایش کیفیت اجرای پروژه وکاهش قیمت تمام شده اجرای پروژه میگردد.

آشنایی با سیستم تایم شیت هادی حساب

سیستم تایم شیت “هادی حساب” با هدف مدیریت ، نظارت و تجمیع اطلاعات حضور ، غیاب و عملکرد پرسنل و همچنین کنترل پروژه ها در سازمان هایی که دارای پروژه های متنوع و متعدد میباشند طراحی گردیده است و شامل سه بخش اصلی می باشد:

 • مدیریت حضور و غیاب پرسنل
 • بودجه ریزی ،کنترل و نظارت بر پروژه های در جریان
 • اخذ گزارشات متنوع از کاردکس ساعات کارکرد پرسنل و پروژه ها

ویژگی های سیستم تایم شیت هادی حساب:

 • تعریف پروژه ها و مدیریت وضعیت و نگهداری سوابق پروژه های آماده اجرا ، در جریان و انجام شده و…
 • برنامه ریزی، زمانبندی و تهیه طرح کلی اجرای پروژه و اختصاص پرسنل به هر پروژه
 • ثبت حضور و غیاب و ثبت تایم شیت و برگ تخصیص اوقات کار درمحل پروژه
 • مشخص نمودن چارت سازمانی و تایید کنندگان به تفکیک عملیات سیستم
 • ثبت درخواست مرخصی ، ماموریت ، اضافه کاری و … توسط پرسنل
 • کارتابل هوشمند تایید کنندگان جهت نمایش عملیات منتظر تایید
 • ارزیابی آنلاین کارکنان و مشاهده نظرات مدیران توسط پرسنل مربوطه
 • نظارت بر عملکرد پرسنل توسط مدیران و مسئولان پروژه
 • بودجه ریزی هوشمند و همچنین کنترل کار در جریان با بودجه پیش بینی شده برای هر پروژه
 • گزارشات کنترلی و مدیریتی از مغایرت ها و کارهای معوق در سیستم تایم شیت
 • مشاهده نمودار چارت گانت زمانبندی پروژه ها در هر ماه
 • ارسال اطلاعات تجمیع کارکرد ماهیانه پرسنل به سیستم حقوق و دستمزد و تسهیم هزینه
 • گزارش برگ خلاصه تخصیص ساعات کار پرسنل و پروژه ها به تفکیک کارت پروژه و گروه شغلی
 • گزارش قیمت تمام شده و سود و زیان پروژه ها
 • گزارش پرسشنامه کنترل وضعیت موسسات حسابرسی
 • گزارش تایم شیت ، برگ تخصیص و جمع اوقات کارکرد هر پروژه (بودجه)

تهران، انتهای خ.مطهری

خ.ترکمنستان، ک.سرو، پلاک ۲، واحد ۱۴

02188443634 (خط ویژه)

02188472660 (فکس)

office@hhrn.ir

پست الکترونیک

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت هادی حساب رایان نوین می باشد.